Gesla za uporabo

Gesla za aplikacije vam omogočajo, da s sinhronizacijo zaščitite in nadzirate dostop do svojih podatkov. Za vsako sinhronizacijo, ki jo konfigurirate v odjemalcu ali aplikaciji, lahko ustvarite in uporabite določeno geslo.

Ko potrebujete novo geslo za aplikacijo, navedite, v kateri programski opremi ali aplikaciji ga boste uporabljali. Če gesla za aplikacijo ne uporabljate več ali mislite, da je morda ogroženo, ga izbrišite, da onemogočite dostop do svojih podatkov.

Gesla za aplikacije samodejno ustvari Mailo in jih ni mogoče izbrati ali prikazati znova.