Odesílání e-mailů PGP

S Mailo můžete pro každý odeslaný e-mail zvolit, zda ho chcete šifrovat nebo podepsat pomocí PGP.

Abyste mohli při odesílání e-mailů používat PGP, musíte při psaní e-mailu nastavit pouze možnost šifrování PGP.

Použití PGP umožňuje:

 • šifrování zprávy
  Šifrování zprávy zajišťuje odesílateli, že pouze příjemci budou schopni zprávu dešifrovat a přečíst si tak zprávu a její případné přílohy.
  Šifrování zprávy vyžaduje, aby odesílatel měl veřejný klíč PGP každého z příjemců zprávy.
  K dešifrování a čtení zprávy používá každý příjemce svůj vlastní soukromý klíč PGP.
 • podpis zprávy
  Podepsání zprávy zajistí příjemcům identitu odesílatele.
  Podepsání zprávy vyžaduje, aby odesílatel použil svůj soukromý klíč PGP.
  K ověření podpisu zprávy musí mít příjemci veřejný klíč odesílatele, který ji musel předem odeslat.

Pokaždé, když odešlete e-mail, můžete přidat svůj vlastní veřejný klíč. Je důležité, aby vaši korespondenti měli váš veřejný klíč, protože tento klíč potřebují k šifrování e-mailů, které vám posílají. Váš veřejný klíč také zajišťuje vašim korespondentům, že jste skutečně podepsali zprávu PGP.

OznámeníX