Za općine

Mailo nudi općinama dvije potpuno neovisne mogućnosti.

Možete odabrati jednu ili obje ove ponude za svoju općinu.

Administrativni sustav pošte

Upravljajte e-mailovima za svoju općinu

Kao i svaka organizacija ili tvrtka, i vaša općina treba sustav pošte koji mora:

  • udovoljavaju najvišim profesionalnim standardima
  • nude učinkovite alate za dijeljenje
  • pohranite sve svoje podatke u Europi

Stvaranje administrativnog sustava pošte za vašu općinu jednostavno je i obavlja se na mreži.

Sustav komunalne pošte

Ponudite svojim biračima besplatnu prilagođenu e-adresu:
ime_životnog @ vaša_općina

Stanovnici vaše općine već imaju poštansku adresu na kojoj se nalazi njegovo ime.

Oni također mogu imati prilagođenu e-adresu s imenom vaše općine:

  • e-mail adresu s ponosom mogu poslati sve svoje kontakte
  • svi alati usluge Mailo kojima su na raspolaganju
  • visokokvalitetni europski sustav pošte
  • usluga i za obitelji i djecu

Koristi za vašu općinu:

  • usluga po mjeri za vaše birače
  • dobra vidljivost i tehnološka slika među vašim biračima i svim njihovim kontaktima

Ova komunalna usluga e-pošte, tehnološka i inovativna, košta samo 15 eura godišnje.