Pristup

Mailo može se pristupiti sa bilo kojeg mjesta na svijetu, s bilo kojom vrstom terminala, putem prikladnih sučelja.

Sustav pošte Mailo ima sljedeća sučelja:

 • Web mail
  • prezentacija kao aplikacija (web2)
  • prezentacija kao web stranice (web1)
 • Sučelje za pametne telefone

Mailo nudi besplatnu mobilnu aplikaciju za pametne telefone, koju možete preuzeti iz mrežnih trgovina:

 • Android
 • iOS

Klijenti pošte mogu se povezati putem sljedećih protokola:

 • IMAP4
 • POP3

Do virtualnog diska na kojem su pohranjeni dokumenti i / ili fotografije može se doći:

 • u web pošti
 • s FTP klijentom ili softverom
 • s WebDAV klijentom ili softverom

Adresar i kalendar mogu se sinkronizirati najčešćim protokolima, među kojima su CalDAV i CardDAV.