Pristup

Mailo može se doći sa bilo kog mesta u svetu, sa bilo kojom vrstom terminala, putem odgovarajućih interfejsa.

Poštni sistem Mailo ima sljedeća sučelja:

 • Webmail
  • prezentacija kao aplikacija (web2)
  • prezentacija kao web stranice (web1)
 • Interfejs za pametne telefone

Mailo nudi besplatnu mobilnu aplikaciju za pametne telefone, koju možete preuzeti iz internet prodavnica:

 • Android
 • iOS

Klijenti pošte mogu se povezati putem sljedećih protokola:

 • IMAP4
 • POP3

Do virtualnog diska na kojem se čuvaju dokumenti i / ili fotografije može se doći:

 • u web mailu
 • sa FTP klijentom ili softverom
 • sa WebDAV klijentom ili softverom

Adresar i kalendar mogu se sinkronizirati najčešćim protokolima, među kojima su CalDAV i CardDAV.