Πρόσβαση

Το Mailo είναι προσβάσιμο από παντού στον κόσμο, με οποιοδήποτε είδος τερματικού, μέσω κατάλληλων διεπαφών

Το σύστημα αλληλογραφίας Mailo έχει τις ακόλουθες διεπαφές:

 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
  • παρουσίαση ως εφαρμογή (web2)
  • παρουσίαση ως ιστοσελίδες (web1)
 • Διεπαφή για smartphone

Το Mailo προσφέρει μια δωρεάν εφαρμογή για κινητά για smartphone, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από τα ηλεκτρονικά καταστήματα:

 • Android
 • iOS

Οι πελάτες αλληλογραφίας μπορούν να συνδεθούν μέσω των ακόλουθων πρωτοκόλλων:

 • IMAP4
 • POP3

Μπορείτε να βρείτε τον εικονικό δίσκο όπου αποθηκεύονται τα έγγραφα και / ή οι φωτογραφίες:

 • στο webmail
 • με έναν πελάτη ή λογισμικό FTP
 • με πρόγραμμα-πελάτη ή λογισμικό WebDAV

Το βιβλίο διευθύνσεων και το ημερολόγιο μπορούν να συγχρονιστούν με τα πιο κοινά πρωτόκολλα, μεταξύ των οποίων CalDAV και CardDAV.