Комбинация от клавиши

В уеб пощата Mailo следните клавишни комбинации ви дават лесен достъп до най-често използваните страници и функции.

Общи преки пътища

Изберете всички елементи в списък
Ctrl + A
Списък с клавишни комбинации
Ctrl + ?
Върнете се към списъка
Home
Добавете елемент
Ctrl + !
Изтрийте избраните елементи
Дел

Навигация

Следваща страница
Предишна страница
Първа страница
Ctrl + 
Следващия
Предишен

Действия имаме съобщение

Отговор
Ctrl + R
Напред
Ctrl + Shift + F
Отговори на всички
Ctrl + Shift + R

Достъп до приложения

Табло
Ctrl + 0
Поща
Ctrl + 1
Календар
Ctrl + 2
Адресна книга
Ctrl + 3
Виртуален диск
Ctrl + 4
Приложения
Ctrl + 5
Mailo документация
Ctrl + F1
Търсене
Ctrl + /