Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Στο webmail Mailo , οι ακόλουθες συντομεύσεις πληκτρολογίου σάς παρέχουν εύκολη πρόσβαση στις σελίδες και τις λειτουργίες που χρησιμοποιούνται πιο συχνά.

Γενικές συντομεύσεις

Επιλέξτε όλα τα στοιχεία μιας λίστας
Ctrl + A
Λίστα συντομεύσεων πληκτρολογίου
Ctrl + ?
Επιστρέψτε στη λίστα
Home
Προσθέστε ένα στοιχείο
Ctrl + !
Διαγράψτε τα επιλεγμένα στοιχεία
Ντελ

Πλοήγηση

Επόμενη σελίδα
Προηγούμενη σελίδα
Πρώτη σελίδα
Ctrl + 
Επόμενο
Προηγούμενος

Ενέργειες έχουμε ένα μήνυμα

Απάντηση
Ctrl + R
Προς τα εμπρός
Ctrl + Μετατόπιση + F
Απάντηση σε όλους
Ctrl + Μετατόπιση + R

Πρόσβαση σε εφαρμογές

Πίνακας
Ctrl + 0
Ταχυδρομείο
Ctrl + 1
Ημερολόγιο
Ctrl + 2
Ευρετήριο
Ctrl + 3
Εικονικός δίσκος
Ctrl + 4
Εφαρμογές
Ctrl + 5
Mailo τεκμηρίωση
Ctrl + F1
Αναζήτηση
Ctrl + /